دانلود رمان بنفشه برای موبایل وکامپیوتر Archives | نگاه دانلود

دانلود رمان بنفشه برای موبایل وکامپیوتر

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

دانلودرمان بنفشه نوشتهmahtabi22کاربرنودهشتیا برای موبایل وکامپیوتر شخصیتها واقعی هستن و اسامی و مکان ها تغییر کردن..... خلاصه ی رمان: بنفشه دوازده سال سن دارد و بعد از متارکه ی پدر و مادرش به همراه پدر جوان خوشگذرانش زندگی می کند. بنفشه سرکش و لجباز است. حضور دوست پدرش در زندگی این پدر و دختر که شخصیتی مشابه پدر دارد، باعث می شود بنفشه ی دوازده ساله به وجوداحساسات تازه ای در ...

ادامه مطلب