برای حفظ نام خلیج فارس دربین الملل رای دهید Archives | نگاه دانلود

برای حفظ نام خلیج فارس دربین الملل رای دهید

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

با سلام سايت گوگل دوباره رای دادن برای تغییر نام خلیج فارس رو قبول مي كنه 30 ثانیه هم طول نمیکشه انتظار میرفت که بعد از تلاش های بیهوده دشمنان در رابطه با تغییر نام خلیج فارس ، اقدام دیگری نکنند.سهم ما تقریباً بیش از 79% در مقابل کمتر از 21% بود اما امروز تعداد رای دهنده ها به بیش از 759،000 نفر رسیده و با تاسف ...

ادامه مطلب