بخند حتی اگر... Archives | نگاه دانلود

بخند حتی اگر…

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

بخند حتی اگر لبهایت انحنای خندیدن رابلد نیستند حتی اگر لبخندت ژست خشک وتانخورده ی آدم بزرگ ها رابهم بزند   بخند حتی اگر لبخندت را لای پوشالی ترین دلیل بپیچند حتی اگرلبخندت لای هزارخاطره خاک بخورد   بخند حتی اگر اناربه ماه چشمانت به انتظار ریزش باشد حتی اگر سیب سرخ نگاهت دچارکرم های حسرت شده است   بقیه یادتون نره... به آدم یه روحیه خاصی میده... شما رو نمیدونم ولی من که این روحیه رو گرفتم که ...

ادامه مطلب