پیغامگیر منوچهری Archives - نگاه دانلود

پیغام گیر تلفن منزل برخی شاعران

خلاصه رمان :

پیغام گیر تلفن منزل برخی شاعرانفکر می کنید اگه در دوره حافظ و فردوسی و......تلفن بود اونم ازنوع منشی دار ، منشی تلفن خونشون چی می گفت ؟ لطفا پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید.پیغامگیر حافظرفتهام بیرون من از کاشانهی خود غم مخور تا مگر بینم رخ جانانهی خود غم مخور بشنوی پاسخ ز حافظ گر که بگذاری پیام زان زمان کو باز گردم خانهی ...

ادامه مطلب
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats