نویسنده فکر کن Archives | نگاه دانلود

مطالعه ی فعال

خلاصه رمان :

مطالعه ی فعال قبل از اینکه حتی به کتاب نگاه بیندازی، آن را بررسی کن، بخوان و اولین سؤالات را از خودت بپرس: «من از خواندن این کتاب به دنبال چه هستم؟ نتیجه ی نهایی نویسنده ی کتاب چیست؟ نویسنده چگونه موضوع را ارائه می کند؟ نکات کلیدی در رابطه با مبحث مورد نظر کدامند؟» چنین سؤالاتی در درگیر کردن تو در مطالعه ای فعال کارآیی دارند. وقتی ...

ادامه مطلب