نوشته ایی زیبا از دکتر علی شریعتی Archives | نگاه دانلود

نوشته ایی زیبا از دکتر علی شریعتی

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

وقتی که دیگر نبود من به بودنش نیازمند شدم وقتی که دیگر رفت من به انتظار آمدنش نشستم وقتی که دیگر نمی توانست مرا دوست بدارد من او را دوست داشتم وقتی که او تمام کرد من شروع کردم وقتی که او تمام شد من آغاز کردم چه سخت است تنها متولد شدن مثل تنها زندگی کردن است مثل تنها مردن

ادامه مطلب