نامه یک دختر به همسر آینده خود Archives | نگاه دانلود

نامه یک دختر به همسر آینده خود

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

عزیزم! می توانی خوشحال باشی، چون من دختر كم توقعی هستم. اگر می گویم باید تحصیلكرده باشی، فقط به خاطر این است كه بتوانی خیال كنی بیشتر از من می فهمی! اگر می گویم باید خوش قیافه باشی، فقط به خاطر این است كه همه با دیدن ما بگویند"داماد سر است!" و تو اعتماد به نفست هی بالاتر برود! اگر می گویم باید ماشین بزرگ و با تجهیزات كامل ...

ادامه مطلب