می بخشمت!! Archives | نگاه دانلود

می بخشمت!!

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

میبخشمت با عشق میبخشمت با اشک میسپارمت دست این راه بی برگشت میبخشمت وقتی تو گریه گم میشی با تو یکی میشم وقتی که شب برگشت تقدیر ما این بود ای اخرین همدم یک روزم شده یک عمر دور از هم (2بار) مثل دو هم سلول دیوونه و گیجیم ما تو حصار هم هرگز نمیگنجیم میبخشمت تا شب هم بغض و طوفان عشق میبخشمت اما مثل یه بیگانه پائیز این تقدیر ای اخرین همدم یک روزم شده یک عمر دور از هم یک روزم شده یعنی ...

ادامه مطلب