مهمونی Archives | نگاه دانلود

مهمونی

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

 جاتون خالی یه جایی مهمون بودیم پــــای بسـاط تلـویـزیــــون بـودیـــم برنامه شون سازی و آوازی بـود اما سازش قایم باشك بـازی بود بچّه ی صابخونه كه فیلمو می دید رو به باباش كرد و با خنده پرسیـد اون دو نفـر كه پشـت اون گلدونن شونه شونو هِی چرا می جنبونن باباش بهش گف پسـرم گیـر نده خنده زیادیش پیـش مهـمـون بده

ادامه مطلب