منو ببخش Archives | نگاه دانلود

منو ببخش

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

حالم خوب نیست اصلا خوب نیست و این برای کسی مهم نیست حتی برای تو... هیچ کسی برای آروم کردن من تلاشی نمیکنه حتی خودم به ظاهر خوبم به ظاهر عالی ام سرحال میخندم اعتراضی نمیکنم نه از تو نه از روزگار چه پرتوقع بدبخت فکر میکنی کی هستی؟؟؟ چرا فکر میکنی باید به کسی تکیه کنی؟؟؟ چرا فکر میکنی عشقت همه جونت باید از درد تو باخبر باشه؟؟؟ چرا فکر میکنی که اگه میگه عاشقم باید همه ی لحظه ها با تو باشه؟؟؟ چه گناهی کرده ...

ادامه مطلب