مقایسه پسر دخترای دهه های 70،60و.... Archives | نگاه دانلود

مقایسه پسر دخترای دهه های 70،60و….

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

دختر دهه 60 : بايد با آبرو باشم دختر دهه 70 : بايد تحصيلكرده باشم دختر دهه 80 : بايد پولدار باشم پسر دهه 60 : دارم ميرم جبهه پسر دهه 70 : دارم ميرم دختر بازي پسر دهه 80 : دارم ميرم بيمارستان سم زدايي دختر دهه 60 : مرد بايد با اخلاق باشه دختر دهه 70 : مرد بايد تحصيلكرده باشه دختر دهه 80 : مرد بايد پولدار باشه پسر دهه 60 : در ...

ادامه مطلب