متولد کدام ماه هستین؟؟؟ Archives - نگاه دانلود

متولد کدام ماه هستین؟؟؟

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

فروردین:تک رو*غرورمتعادل اردیبهشت:رفتارملایم*درون گرا خرداد:خوشرو*اهل تفکر تیر:زیرک*زودرنج مرداد:اعتمادبه نفس*خونگرم شهریور:منطقی*درون گرا مهر:مهربان*منطقی ابان:اهل تفکر*رک اذر:پرتحرک*اجتماعی دی:احساساتی*خوش طبع وخوش گذران بهمن:خودرای*پایه دوستی اسفند:بازیگوش*نگران

ادامه مطلب
Histats.com © 2005-2014 Privacy Policy - Terms Of Use - Check/do opt-out - Powered By Histats