لغت نامه مهندسین در مقابل کارفرمایان Archives | نگاه دانلود

لغت نامه مهندسین در مقابل کارفرمایان

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

۱- این بستگى دارد به …… یعنى: جواب سوال شما را نمى دانم! ۲- این موضوع پس از روزها تحقیق و بررسى فهمیده شد. یعنى: این موضوع را بطور تصادفى فهمیدم! ۳- نحوه عمل دستگاه بسیار جالب است. یعنى: دستگاه کار مى کند و این براى ما تعجب انگیز است! ۴- کاملا انجام شده یعنى: راجع به ۱۰ درصد کار تنها برنامه ریزى شده ! ۵- ما تصحیحاتى روى سیستم انجام دادیم تا آن را ارتقا دهیم. یعنى: تمام طراحى ...

ادامه مطلب