قبرستون! Archives | نگاه دانلود

قبرستون!

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

بر سر در قبرستون نوشتن: جوانی زود اومدی پیری دیر اومدی موتور سواری خوش اومدی.... سلااااااام خوبید؟ دلم واستون تنگ شده بود... نمیتونستم این چند وقت بیام شما به بزرگی خودتون ببخشید... قول میدم جبران شه... قربون همتون....

ادامه مطلب