فک و فامیله داریم؟! Archives | نگاه دانلود

فک و فامیله داریم؟!

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

وقت خواب : بابام : گوشیرو کجا گذاشتی ؟ مامانم : بالا سرت ! بابام : چرا بالا سر خودت نذاشتی ؟ مامانم : چونکه سرطانزاست . . . ! یعنی عشق میچکه ها ! فک و فامیله داریم ؟ به بابام میگم میخوام برم سمت گیاهخواری ! نظرت چیه ؟! بابام : آفرین پسرم خیلی هم خوبه مگه تو چیت از بـُز کمتره !! فک و فامیله داریم ؟ مامانم ...

ادامه مطلب