فرق عروسی رفتن دخترها و پسرها Archives | نگاه دانلود

فرق عروسی رفتن دخترها و پسرها

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

عروسی رفتن دخترها: دو، سه هفته قبل از عروسی، دغدغه ی خاطرش اینه که : من چی بپوشم؟! توی این مدت هر روز یا دو روز یه بار " پرو" لباس داره... اون دامن رو با این تاپ ست می کنه، یا اون شلوار رو با اون شال!! ممکنه به نتایجی برسه یا نرسه! آخر سر هم می ره لباس می خره!! بعد از اینکه لباس مورد نظر ...

ادامه مطلب