صبر کن سهراب... Archives | نگاه دانلود

صبر کن سهراب…

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

صبر کن سهراب گفته بودی قایقی خواهم ساخت قایقت جا دارد؟ من هم از همهمه ی اهل زمین دلگیرم... آری تو راست میگویی: آسمان مال من است پنجره, فکر, هوا, عشق, زمین مال من است اما سهراب تو قضاوت کن!!! بر دل سنگ زمین جای من است؟ من نمیدانم که چرا این مردم، دانه های دلشان پیدا نیست... کجایی سهراب؟ آب را گل کردند چشم ها را بستند و چه با دل کردند... وای سهراب کجایی آخر؟ زخم ها بر دل ...

ادامه مطلب