شعری از مولانا Archives | نگاه دانلود

شعری از مولانا

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

ای یوسف خوش نام ما خوش می​روی بر بام ما ای درشکستــــه جـــام مــــا ای بردریده دام ما ای نور مــــا ای سور مــــا ای دولت منصـــور ما جوشی بنـــه در شور مــــا تا می​شود انگور ما ای دلبـــر و مقصــود مــــا ای قبله و معبـــود ما اتش زدی در عــــود مــــا نظاره کـــن در دود ما ای یـــــار مــــا عیـــــار مــــا دام دل خمــــار ما پا وامکــش از کـار مــــا بستــان گــرو دستار ...

ادامه مطلب