شعری از سعدی Archives | نگاه دانلود

شعری از سعدی

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

سلام دوستان یه شعر از سعدی خوندم كه خیلی خوشم اومد حیفیم اومد برای شما نذارمش..   آن را که غمی چون غم من نیست چه داند        کز شوق توام دیده چه شب می‌گذراند   وقتست اگـــــــر از پای درآیم که همه عمر       باری نکشیدم کــه به هجران تو ماند ســــــوز دل یعقوب ستمدیده ز مـــن پرس        کاندوه دل سوختگان سوختـــــه داند دیوانــــــــه گرش پند دهــــــــی کار نبندد        ور بند نهــــی سلسله در هـم گسلاند ما ...

ادامه مطلب