شعری از رهی معیری Archives | نگاه دانلود

شعر یاد ایامی از رهی معیری

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

*****شعر یاد ایامی از رهی معیری***** یاد ایامی که در گلشن فغانی داشتم در میان لاله و گل آشیانی داشتم گرد آن شمع طرب می‌سوختم پروانه وار پای آن سرو روان اشک روانی داشتم آتشم بر جان ولی از شکوه لب خاموش بود عشق را از اشک حسرت ترجمانی داشتم چون سرشک از شوق بودم خاکبوس در گهی چون غبار از شکر سر بر آستانی داشتم در خزان با سرو و نسرینم بهاری تازه بود در زمین ...

ادامه مطلب