شانس چیست؟ Archives | نگاه دانلود

شانس چیست؟

خلاصه رمان :

شانس چیست؟ شانس چیست ؟ چرا برخی مردم بی وقفه در زندگی "شانس" می آورند درحالی که سايرين هميشه "بدشانس" هستند؟ کليد خوش شانسی يا بدشانسی آنها در افکار و کردارشان نهفته است. فرصت های ظاهرا خوب در زندگی را در نظر بگيريد. افراد خوش شانس مرتبا با چنين فرصت هايی برخورد می کنند، درحالی که افراد بدشانس نه. افراد بدشانس عموما عصبی تر از افراد خوش شانس هستند و اين فشار ...

ادامه مطلب