سیاهی رفتن چشم ها Archives | نگاه دانلود

چرا موقع بلند شدن چشم مان سیاهی می رود؟

خلاصه رمان :

چرا موقع بلند شدن چشم مان سیاهی می رود؟ [caption id="" align="alignnone" width="130"] سیاهی رفتن چشم ها[/caption]   گاهی پیش می آید که موقع بلند شدن ناگهانی از روی زمین یا مبل، سرمان گیج رفته و چشم هایمان سیاهی می روند. هرچند این سرگیجه ممکن است بی ضرر به نظر برسد، اما تحقیقات جدید نشان می دهد می تواند بیانگر وجود مشکلاتی در سلامتی بوده و بعضی افراد را در ...

ادامه مطلب