سال نو مبارک Archives | نگاه دانلود

سال نو مبارک

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

  12ماه گذشت..... بعضیادلشون شکست.... بعضیادل شکوندن.... خیلیا عاشق شدن وخیلیا تنها..... خیلیا ازبینمون رفتن.... خیلیابینمون اومدن... گریه کردیم وخندییم.... زندگی برخلاف ارزوهایمان گذشت... اما اون روزها خاطره شد.... وبهاربهترین بهانه برای اغازواغازبهترین بهانه برای زیستن... اغازبهاربرشما مبارک... سالی پرازشادی وسعادت رو برای همه ی دوستان گلم ارزومندم

ادامه مطلب