زیر گنبد کبود... Archives - نگاه دانلود

زیر گنبد کبود…

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

زیر گنبد کبود جز من و خدا کسی نبود روزگار روبه راه بود هیچ چیز نه سفید و نه سیاه بود با وجود این مثل اینکه چیزی اشتباه بودزیر گنبد کبود بازی خدا نیمه کاره مانده بود واژه ای نبود و هیچ کس شعری از خدا نخوانده بودتا که او مرا برای بازی خودش انتخاب کرد توی گوش من یواش گفت تو دعای کوچک منی بعد هم مرا مستجاب کردپرده ها کنار رفت خود به خود با شروع بازی خدا عشق افتتاح شدسالهاست اسم بازی من ...

ادامه مطلب