زیبا و آموزنده…!!! Archives | نگاه دانلود

زیبا و آموزنده…!!!

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

مجموعه جملات انگلیسی زیبا و آموزنده به همراه ترجمه فارسی سخنان لاتین جالب و الهام بخش برای زندگی Three things in life that are never certain سه چیز در زندگی پایدار نیستند Dreams رویاها Success موفقیت ها Fortune شانس Three things in life, once gone never come back سه چیز در زندگی قابل برگشت نیستند Time زمان Words گفتار Opportunity موقعیت Three things in human life are destructive سه چیز در زندگی انسان را خراب می کنند Alcohl الکل Pride غرور Anger عصبانیت Read more ادامه مطلب

ادامه مطلب