رمز و راز موفقیت مالی در خانواده Archives | نگاه دانلود

راهای دست یابی به موفقیت های بزرگ مالی

خلاصه رمان :

راهای دست یابی به موفقیت های بزرگ مالی رمز و راز موفقیت مالی در خانواده پس انداز توانایی مالی را افزایش می دهد و امکان سرمایه گذاری و پیاده سازی برنامه های کلان را ایجاد می کند. برخی تصور می کنند که پس انداز کردن کاری دشوار است؛ به ویژه اگر خانواده با شرایط دشواری مواجه باشد. اما واقعیت چیز دیگری است. اگر روش های مدیریت ذهنی و مالی ...

ادامه مطلب