دوست داشتن Archives | نگاه دانلود

درد عشقی کشیده ام که مپرس (بررسی مقوله عشق)

خلاصه رمان :

درد عشقی کشیده ام که مپرس بررسی مقوله عشق [caption id="" align="alignnone" width="266"] درد عشقی کشیده ام که مپرس (بررسی مقوله عشق)[/caption] درعشق رومانتیك سه مولفه عشق ، صمیمیت و هوس بین طرفین وجود دارد . اما ازعامل تعهد خبری نیست . درعشق آتشین كه نوعی عشق كاذب است شیفتگی و وابستگی می تواند یك طرفه باشد و تنها مولفه در گیر در آن هوس و شهوت ( نیاز ...

ادامه مطلب