دانلود رمان حسرت pdf Archives - نگاه دانلود

دانلود رمان حسرت جاوا،اندروید،pdf،ایفون

دانلود رمان حسرت - www.negahdl.com
خلاصه رمان :

دانلود رمان حسرت جاوا،اندروید،pdf،ایفون [caption id="attachment_10884" align="alignnone" width="188"] دانلود رمان حسرت - www.negahdl.com[/caption]دانلود رمان حسرت جاوا،اندروید،pdf،ایفوننوشته الهه لطفیمقدمه این اولین رومان من هستش و امیدوارم که بتونم شما رو وارد دنیایی از جنس و رنگ قصه بکنم و گاهی در هر زندگی خنده ها و گریه ها بودن ها و نبودن هایی هست که یک روزی میتونن خاطراتی بشن برایه هر شخصی گاهی خاطرات شیرین لبخندی از جنس حسرت و ...

ادامه مطلب