دانلود رمان بهم بگو ایپد Archives | نگاه دانلود

دانلود رمان بهم بگو جاوا،اندروید،ایفون،pdf،تبلت

خلاصه رمان :

دانلود رمان بهم بگو جاوا،اندروید،ایفون،pdf،تبلت [caption id="" align="alignnone" width="188"] دانلود رمان بهم بگو - www.negahdl.com[/caption] دانلود رمان بهم بگو جاوا،اندروید،ایفون،pdf،تبلت نوشته گیسو کاربر نودهشتیا چــرا آدمـــا نمیـــدونن بعضــــــــی وقتهــــا خـــــداحافـــــظ یعنـــــــی : " نــــذار برم " یعنـــــــی بــرم گــــردون سفــــت بغلـــــم کـــن ســـــرمو بچـــــسبـــون به سینــــه ات و بگــــــو : "خدافــــظ و زهــــر مـــار" بیخــــــود کــــردی میگی خدافـــــظ مگـــــه میـــذارم بــــری؟!! مــــــگه دســـت خودتـه؟!!!!" چــــــــرا نمیـــــفهمـــــن نمیخــــــــوای بری؟!!! چـــــــــرا چیـــــزی نمیگــــن...؟!! ...

ادامه مطلب