دانلود رمان از ما بهترون 3 تبلت Archives | نگاه دانلود

دانلود رمان از ما بهترون 3 جاوا،اندروید،pdf،ایفون

دانلود رمان از ما بهترون 3 - www.negahdl.com
خلاصه رمان :

دانلود رمان از ما بهترون 3 جاوا،اندروید،pdf،ایفون   نوشته zahrataraneh کاربر نودهشتیا خلاصه از زبان نویسنده رمان   اما از ما بهترون چیه ..... توی جلد اول درباره ی جنی به اسم آنی نوشتم که دلباخته ی پسری از جنس آدما به اسم آرش میشه ...با خودش درگیری پیدا میکنه که عایا من میتونم به اون پسر برسم ، نمی تونم برسم .....و خلاصه حسابی روانی میشه . تا این که یه ...

ادامه مطلب