دانلود جلد دوم حقیقت تلخ برای اندروید Archives | نگاه دانلود

دانلود رمان حقیقت تلخ (جلد دومِ پایانِ تلخ)‌

خلاصه رمان :

دانلود رمان حقیقت تلخ (جلد دومِ پایانِ تلخ)‌   دانلود رمان حقیقت تلخ (جلد دومِ پایانِ تلخ)‌ حقیقت همیشه تلخ است ... به تلخی قهوه !! قهوه ای که شیرینی زندگی همانند شکر بر آن افزوده می شود اما از تلخی آن نمی کاهد ...دختری از جنس احساس ... همانند غریبه ی آشنایی که هیچ ردی در زندگی اش از خود بر جای نگماشته است. پستی ها و ...

ادامه مطلب