داستان كوتاه Archives | نگاه دانلود

داستان كوتاه

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

تقد به آنكه پیش من نیست...   یك بار دختری حین صحبت با پسری كه عاشقش بود، ازش پرسید چرا دوستم داری؟ واسه چی عاشقمی؟  دلیلشو نمیدونم ...اما واقعا"دوست دارم  تو هیچ دلیلی رو نمی تونی عنوان كنی... پس چطور دوستم داری؟  چطور میتونی بگی عاشقمی؟  من جدا"دلیلشو نمیدونم، اما میتونم بهت ثابت كنم  ثابت كنی؟ نه! من میخوام دلیلتو بگی  باشه.. باشه!!! میگم... چون تو خوشگلی،  صدات گرم و خواستنیه،  همیشه بهم اهمیت میدی،  دوست داشتنی هستی،  با ملاحظه ...

ادامه مطلب