داستان خانوم کوچولو به زبان انگلیسی به همراه ترجمه ی فارسی Archives | نگاه دانلود

داستان خانوم کوچولو به زبان انگلیسی به همراه ترجمه ی فارسی

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

A little girl خانوم کوچولو A little girl asked her father "How did the human race appear?" دختر کوچولویی از پدرش سوال کرد"چطور نژاد انسانها بوجود آمد؟" The Father answered "God made Adam and Eve; they had children; and so all mankind was made" پدر جواب داد"خدا آدم و حوا را خلق کرد, آنها بچه آوردند سپس همه نوع بشر بوجود آمدند" Two days later the girl asked her mother the same question. دو روز  ...

ادامه مطلب