داستان خانوم کوچولو به زبان انگلیسی به همراه ترجمه ی فارسی Archives - نگاه دانلود

داستان خانوم کوچولو به زبان انگلیسی به همراه ترجمه ی فارسی

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

A little girl خانوم کوچولو A little girl asked her father "How did the human race appear?" دختر کوچولویی از پدرش سوال کرد"چطور نژاد انسانها بوجود آمد؟" The Father answered "God made Adam and Eve; they had children; and so all mankind was made" پدر جواب داد"خدا آدم و حوا را خلق کرد, آنها بچه آوردند سپس همه نوع بشر بوجود آمدند" Two days later the girl asked her mother the same question. دو روز  ...

ادامه مطلب
web statistics