خواص درمانی هلوپ Archives | نگاه دانلود

هلو : میوه تابستانی

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

هلو : میوه تابستانی [caption id="attachment_7613" align="alignnone" width="426"] هلو : میوه تابستانی - negahdl.com[/caption] میخوام درموردهلو که یکی از میوه های تابستان است بنویسم کاهش کلسترول ورفع دردهای شکمی برخی ازخواص درمانی این میوه درشت،آبداروشیرین هستند.هلومیوه ای درختی است که ارتفاع درخت ان به5/3-2 متراست ومانند بعضی از گیاهان قبل ازبیرون امدن برگ،گل میدهد.برگهای این گیاه باریک وبلندبوده وگلهای ان درشت وصورتی رنگ است و میوه ان درشت وابداروشیرین است ...

ادامه مطلب