خواستم یاد تو باشم.. Archives | نگاه دانلود

خواستم یاد تو باشم..

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

خواستم یاد تو باشم..                          نشد!   بنویسم از عشق..                          نشد!   بخوانم از درد..                           نشد!                                     خواستم بگویم تا بشنوی..                                      اما توان گفتن نبود.     چرا که شب،   آخرین یادگار دوران تنهاییم نیز،   فقط تاریکی و وحشتش را با من تقسیم کرد.                  گاه قشنگ ترین آهنگ؛سکوت است!                بهترین نغمه؛صدای رودخانه ای است خشکیده،                ..و گاه بهترین ترانه ی رضا؛                                                      خاموشی اوست!                   پس سکوت می ...

ادامه مطلب