خشم احساسی منفی Archives | نگاه دانلود

باورهای غلط در مورد عصبانیت

خلاصه رمان :

باورهای غلط در مورد عصبانیت اشتباهاتی در مورد عصبانیت خشم یکی از قدرتمند ترین احساسات بشری است که اغلب مواقع با احساسات دیگر اشتباه گرفته می شود. متأسفانه برداشت های نادرستی که در مورد عصبانیت وجود دارد به رفتار های غیر سازنده ی زیادی منجر می شوند. به همین دلیل است که شناسایی این سوء تفاهم ها و برطرف کردن آنها اهمیت زیادی پیدا می کند. در ادامه می توانید ...

ادامه مطلب