خدا با ماست Archives | نگاه دانلود

خدا با ماست

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

خدا با ماست نویسنده : ج.حسینی بعضی ستاره ها در آسمان پهناور می درخشیدند وچشمک زنان خود نمایی میکردند. هوا گرم بود و من که بعد از مدتها به شهر خودم برگشته بودم با لباس سربازی وپوتینهای برق انداخته از خیابانها و کوچه ها یکی پس از دیگری رد میشدم واز این گرما لذت می بردم...

ادامه مطلب