خدایا.... Archives | نگاه دانلود

خدایا….

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

گفتم : چقدر احساس تنهایی می‌کنم …! گفت : من که نزدیکم (بقره/۱۸۶)   گفتم : تو همیشه نزدیکی؛ من دورم… کاش می‌شد به تو نزدیک شوم گفت : هر صبح و عصر، پروردگارت را پیش خودت، با خوف و تضرع، و با صدای آهسته یاد کن ... (اعراف/۲۰۵)   گفتم : این هم توفیق می‌خواهد! گفت : دوست ندارید خدا شما را ببخشد ؟! (نور/۲۲)   گفتم : معلوم است که دوست دارم من را ببخشی …! ...گفت : پس از خدا بخواهید شما ...

ادامه مطلب