حرفه ای ها Archives - نگاه دانلود

شناخت شخصیت جالب دروغگوها

خلاصه رمان :

شناخت شخصیت جالب دروغگوهاگونه شناسی دروغ گوهاقدیمی ها معتقد بودند دروغ، دیو است؛ دیوی که وظیفه اش تباه کردن زندگی انسان هاست. اما چرا دروغ، چیزی که دین، عقل و اخلاق آن را ناشایست می دانند، این روزها این قدر راحت گفته، شنیده و حتی دیده می شود؟ترسوهااحتمالا ما بیشتر از هر دلیل دیگری از سر ترسمان دروغ می گوییم. خودمان را بر سر دوراهی می بینیم ...

ادامه مطلب