جواب شاعری برای شاعری دیگر(جواب فروغ فرخزاد به حمید مصداق............) Archives | نگاه دانلود

جواب شاعری برای شاعری دیگر(جواب فروغ فرخزاد به حمید مصداق…………)

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

جالبه حتما بخونین ............................... شعر اول رو حمید مصدق گفته بوده که همه خوندن یا شنیدن :    تو به من خندیدی و نمی دانستی  ... من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را دزدیدم  باغبان از پی من تند دوید  سیب را دست تو دید  غضب آلود به من كرد نگاه  سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاك  و تو رفتی و هنوز،  سالهاست كه در گوش من آرام آرام  خش خش گام تو ...

ادامه مطلب