جهنم و بهشت Archives | نگاه دانلود

جهنم و بهشت

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

مردی در خواب با خدا مكالمه ای داشت:"خداوندا ! دوست دارم بدانم بهشت و جهنم چه شكلی است،"؟ خدا او را به سمت دو در هدایت كرد و یكی از آنها را باز كرد، مرد نگاهی به داخل انداخت، درست در وسط اتاق یك میز گرد بزرگ وجود داشت كه روی آن یك ظرف خورش بود، كه آنقدر بوی خوبی داشت كه دهانش آب افتاد. افرادی كه دور ...

ادامه مطلب