جملا زیبای دکترشریعتی Archives | نگاه دانلود

جملا زیبای دکترشریعتی

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

و رفتم و رفتم، نه به جائي، که نمي دانستم به کجا؟ رفتم و رفتم تا اينجا نباشم که هرگاه مي بينم طلوع امروز را در همان جايي هستم که ديروز نيز بودم از زبوني و بيهودگي خويش بيزار مي شوم. وقتي نيستي چنان به توفکرمي کنم که مغزم به نبودنت پي نمي برد چه رنجيست لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زيباييها را تنها ديدن و چه بدبختي آزاردهنده ايست تنها ...

ادامه مطلب