جملات پایانی کتاب((فاطمه،فاطمه است)) اثر دکتر علی شریعتی Archives | نگاه دانلود

جملات پایانی کتاب((فاطمه،فاطمه است)) اثر دکتر علی شریعتی

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

خواستم بگویم ، فاطمه دختر خدیجه ی بزرگ است . دیدم که فاطمه نیست . خواستم بگویم که، فاطمه دختر محمد (ص) است . دیدم که فاطمه نیست . خواستم بگویم که، فاطمه همسر علی است . دیدم که فاطمه نیست . خواستم بگویم که، فاطمه مادر حسنین است . دیدم که فاطمه نیست . خواستم بگویم که، فاطمه مادر زینب است . باز دیدم که فاطمه نیست . نه ، این ها همه هست و این همه ...

ادامه مطلب