جملات زیبا Archives | نگاه دانلود

جملات زیبا

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

سلام دوستان....روژینا جان عضو شدی ایمیلت روچک کن   فاصله عشق هاي معمولي را از بين مي برد و عشق _هاي بزرگ و جاوداني را شدت ميبخشد. مانند باد که شمع را خاموش و آتش را شعله ور مي ساز مي گويند که تنها يک دقيقه طول مي کشد که دوستي را پيدا کنيد يک ساعت مي کشد تا از او قــدرداني کنيد اما يک عمر طول مي کشد تا او را فراموش کنيد مي ...

ادامه مطلب