جملات زیبا وتامل برانگیز Archives | نگاه دانلود

جملات زیبا وتامل برانگیز

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

جملات زیبا وتامل برانگیز دیگران را ببخش،نه بخاطر اینکه سزاوار بخشیدن تو هستند؛بلکه تو سزاوار آرامشی! زندگی مثل بازی شطـرنج میمونه،اگر بلد نباشی بازی کنی همه می خواهند یادت بدهند.ولی اگر خوب بازی کنی،همه می خواهند شکستت دهند. هرگاه در بن بست گیر کردی راه آسمان باز است، پرواز را فراموش نکن. همیشه به یاد داشته باش فراموش کنی هر آنچه که اندوهـگیـنت می سازد.اما هرگز فـراموش نکن به یاد داشته باشی هر آنچه را که شادمانت ...

ادامه مطلب