جملاتی تامل برانگیز Archives | نگاه دانلود

جملاتی تامل برانگیز

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

جملاتی تامل برانگیز [caption id="" align="alignnone" width="221"] جملاتی تامل برانگیز[/caption] فرصتها دیر به دست می آیند و زود از دست می روند. لحظات شادی خدا را ستایش کن،لحظات سختی خدا را جســــتجو کن،لحــظات آرامش خــدا را مناجات کن، لحظات درد آور به خدا اعتماد کن و در تمامی لحظات خداوند را شکر کن. هر وقت در زندگی به یک در بزرگ که یک قفل بزرگ روی آن بود رسیدی،نترس و نا امید نشو،چون یقین بدان که ...

ادامه مطلب