جالب و خواندنی Archives | نگاه دانلود

چه بگوییم، چه نگوییم! ( جالب و خواندنی )

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

کلمه ها بر احساس ها و اندیشه ها تاثیر میگذارند. احساس ها بر افکار وکلمه ها مؤثرند. اندیشه ها بر کلمه ها و احساس ها تاثیر میگذارند. [caption id="" align="aligncenter" width="300"] چه بگوییم، چه نگوییم! ( جالب و خواندنی )http://www.negahdl.com/[/caption] بگوییم : از اینکه وقت خود را در اختیار من گذاشتید متشکرم. نگوییم : ببخشید که مزاحمتان شدم. بگوییم : در فرصت مناسب کنار شما خواهم بود. نگوییم : گرفتارم.

ادامه مطلب