ثبت نام کنیدبرای حفظ بقیع Archives - نگاه دانلود

ثبت نام کنیدبرای حفظ بقیع

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

ثبت  کنید؟  سلاملطفا به اینجا سری بزنید:http://dar-alhuda.netنیاز به پنجاه هزار امضاست برای ثبت جهانی قبرستان بقیع بعنوان میراث شیعیان توسطیونسکو تا از تخریب بیشتر اون جلوگیری بشه. تصاویر بیشتر از بقیع در ادامه مطلب

ادامه مطلب