تفاوت ها عشق ودوست داشتن چیست ؟ Archives | نگاه دانلود

تفاوت ها عشق ودوست داشتن چیست ؟

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

1)     دوست داشتن زمان بیشتری را برای ان می خواهد ولی عشق در زمان كمتر وعمیق تر است  2)    در دوست داشتن دروغ را راحت تر می توان گفت ولی در عشق در راحت ترین راه ها می توان دورغ را تشخیص داد  3)  در دوست داشتن بعد از زمانی كمی  كمی از هم سرد می شوند ولی در عشق روز به روز به هم گرم تر می شوند  4)هر ...

ادامه مطلب