تبی بنام "جاستين بيبر" چگونه نوجوانان را به کما مي‌برد؟! Archives | نگاه دانلود

تبی بنام”جاستين بيبر”چگونه نوجوانان را به کما مي‌برد؟!

<?php the_title(); ?>
خلاصه رمان :

تبی بنام"جاستين بيبر"چگونه نوجوانان را به کما مي‌برد؟! تب بنام  "جاستين بيبر" چگونه نوجوانان را به کما مي‌برد؟! در اين "پروژه ضد فرهنگي" جديد، از روشي استفاده مي‌شود که بيشترين تاثير را روي ذهن و رفتار نوجوانان خواهد داشت؛ "ناتوي فرهنگي" غرب با استفاده از خود نوجوانان، در فرايندي کاملا برنامه‌ريزي شده، مهره‌هاي خود را به عنوان الگو به جهان معرفي کرده و در طي مدت کوتاهي اين مهره‌هاي ...

ادامه مطلب